Onderwijs

Onderwijs in KeniaOnderwijs is de sleutel naar een onafhankelijk bestaan. Dit geldt voor alle mensen op de wereld, jongens, meisjes, jong en oud kunnen hiermee hun eigen leven en toekomst vormgeven. Een toekomst waarin ze minder afhankelijk zijn van anderen en in staat zijn zelf keuzes te maken op basis van de kennis die ze vergaart hebben op school.

De Girls Empowerment Foundation begeleid dan ook weesmeisjes in Kenia op school om ze zo in staat te stellen hun eigen toekomst vorm te geven.

Onderwijs in Kenia bestaat net als in Nederland uit een aantal stappen. Er wordt begonnen met de basisschool (Primary School). Hier doorlopen de kinderen 8 klassen voordat ze middels hun KCPE examen zichzelf kwalificeren voor het voortgezet onderwijs (Secundary School). Het voortgezet onderwijs bestaat uit 4 klassen waarna ze examen doen.
Indien het niveau van de kinderen niet voldoende is voor het voortgezet onderwijs kunnen deze kinderen praktijk onderwijs volgen waar ze direct een vak leren. Deze vorm wordt Polytechnical Education genoemd.

Na het voortgezet onderwijs kunnen de kinderen hun schoolcarrière voortzetten op de University waar ze zichzelf kunnen specialiseren in een van de richtingen.

De Girls Empowerment Foundation biedt weesmeisjes de mogelijkheid om de verschillende onderwijs vormen te doorlopen zodat ze in staat zijn een diploma te behalen en zichzelf hiermee een startkwalificatie te geven voor de arbeidsmarkt en voor de rest van hun leven.
Maar ook wordt hiermee de basis gelegd voor de ontwikkeling van hun gezin dat ze ongetwijfeld gaan vormen. Aangezien moeders die gestudeerd hebben eerder geneigd zijn om hun kinderen naar school te sturen.

Girls Empowerment Foundation is dan ook trots dat ze weesmeisjes door middel van onderwijs kan helpen.
Education Liberates

© 2024 Girls Empowerment Foundation

logo

Girls Empowerment Foundation richt zich op het verbeteren van de ontwikkeling van meisjes in ontwikkelingslanden via onderwijs.

Back to top