Organisatie en bestuur

Organisatie

De Girls Empowerment Foundation wordt geleid door een bestuur dat de doelstellingen bepaalt en bewaakt.
Het bestuur bestaat uit 3 bestuurders te weten Ivon Rotteveel, Edwin Jansen en Esther Jansen.
Het bestuur doet zijn werk op vrijwillige basis en ontvangt geen vergoeding voor de werkzaamheden.
Ook rond onze projecten in Kenia maken wij gebruik van vrijwilligers die samen met ons de doelstellingen van de Girls Empowerment Foundation uitdragen en realiseren.

IMG_1233
 Ivon en Edwin tussen de vrijwilligers in Henny's Childrens Home

Jaarverslagen Girls Empowerment Foundation

Beleidsplan 2018 – 2023 Girls Empowerment Foundation

In mei 2018 heeft het bestuur het nieuwe beleidsplan voor de komende 5 jaar beschreven. Hierin staan de ontwikkelingen van de lopende projecten beschreven, worden nieuwe ideeën gepresenteerd en is een financieel meerjarenplan opgenomen.

Help ons mee, doneer eenmalig een bedrag voor een weesmeisje
voor € 500 per jaar geeft u:
onderdak, eten, kleding én ONDERWIJS
Stort op NL73 ABNA 0616 1382 02

Buy Now!
….
…..
© 2019 Girls Empowerment Foundation

logo

Girls Empowerment Foundation richt zich op het verbeteren van de ontwikkeling van meisjes in ontwikkelingslanden via onderwijs.

Back to top